The Vietnam War A film by Ken Burns & Lynn Novick (PBS)

The Vietnam War

From the award-winning historian and filmmakers of The Civil War, Baseball, The War, The Roosevelts, and others: a vivid, uniquely powerful history of the conflict that tore America apart–the companion volume to the major, multipart PBS film to be aired in September 2017. More than forty years after it ended,…

Continue reading

Making Certified/Attested Photocopies – Procedures

To complete the certified/ attested photocopy notarial act, you must observe several conditions and follow certain procedures: 1. You Must Be Presented With the Document Original You must be presented with the original document for comparison purposes or to make/witness the photocopy. A certified copy issued by the official document custodian…

Continue reading

NetFlix Streaming by Alternate Genres (Extended List)

Action & Adventure (1365) Asian Action Movies (77232) Classic Action & Adventure (46576) Action Comedies (43040) Action Thrillers (43048) Adventures (7442) Comic Book and Superhero Movies (10118) Westerns (7700) Spy Action & Adventure (10702) Crime Action & Adventure (9584) Foreign Action & Adventure (11828) Martial Arts Movies (8985) Military Action…

Continue reading

Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò

[embedplusvideo height=”379″ width=”625″ standard=”http://www.youtube.com/v/JHiNWkheC08?fs=1&hd=1″ vars=”ytid=JHiNWkheC08&width=625&height=379&start=&stop=&rs=w&hd=1&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep8850″ /] Đây là một bi kịch của cuộc sống chứa đựng tình người và tình yêu cùng sự trong sáng của hai con người trẻ tuổi, Vy và Nam.  Đoạn phim được dựng lên bài tốt nghiệp của sinh viên Phạm Việt Phước.  Câu…

Continue reading

Tìm Hiểu Chính Sách Visa Mỹ Đối Với Việt Nam

Đối với người Việt Nam hoặc theo định nghĩa đúng người cầm hộ chiếu Việt Nam, việc đi du lịch nước ngoài là một điều rất phức tạp và khó khăn.  Bạn không chỉ cần tiết kiệm đủ tiền cho chuyến du lịch của mình, mà còn phải chứng minh…

Continue reading