The Vietnam War A film by Ken Burns & Lynn Novick (PBS)

The Vietnam War

From the award-winning historian and filmmakers of The Civil War, Baseball, The War, The Roosevelts, and others: a vivid, uniquely powerful history of the conflict that tore America apart–the companion volume to the major, multipart PBS film to be aired in September 2017. More than forty years after it ended,…

Continue reading

Tìm Hiểu Chính Sách Visa Mỹ Đối Với Việt Nam

Đối với người Việt Nam hoặc theo định nghĩa đúng người cầm hộ chiếu Việt Nam, việc đi du lịch nước ngoài là một điều rất phức tạp và khó khăn.  Bạn không chỉ cần tiết kiệm đủ tiền cho chuyến du lịch của mình, mà còn phải chứng minh…

Continue reading

Facebook Vietnam

Để vào Facebook ở Việt Nam có nhiều cách.  Mới các bạn tham khảo. Cách 1 Vào Facebook Lite (http://lite.facebook.com). Cách này dễ nhưng không thật sự là facebook.  Xài đỡ ghiền.  Cách 2 Vào Facebook qua địa chỉ http://www.0.facebook.com.  Bạn sẽ có một Facebook đầy đủ như mọi người.…

Continue reading