• Banana Bread

  Ingredients 5 big ripe bananas 1 3/4 cup all purpose flour 3/4 cup brown sugar (1/2 cup if you don’t like sweet taste) 1 teaspoon salt 1 tablespoon vanilla extract 1 tablespoon baking soda 2 big eggs 1/2 cup butter (Optional) 1/2 cup toasted walnut Cooking Instruction Peel 5 bananas and put them into a …

 • Che Me Den

  Chè Mè Đen   Nguyên liệu Nữa ký dừa nạo vắt lấy nước cốt và nước dảo khoảng 800ml hoặc dung 1 lon nước cốt dừa Chef Choice (400 ml) + 600 ml nước 1 cup (155 grams) mè đen 2 thanh đường thẻ brown sugar bars (hoặc đường phèn) 1 teaspoon muối 3 tablespoons …

 • Cinnamon Rolls

  Credit (Please click on Credit for the instruction video)   CÔNG THỨC: Dành cho khuôn vuông 20×20 (cắt làm 9 khoanh) còn mình thích dùng khuôn tròn và khuôn loaf nên đã cắt thành 10 khoanh) phần trang trí tuỳ các bạn nhé! A. Phần TANGZHONG (Giúp cho phần ruột bánh dai, xốp và nhẹ mềm, bánh …

 • Charcoal Grilled Tiger Prawn

  Ingredients 1/3 tablespoon of Hot pepper powder 4 tablespoon of Olive Oil 1/2 tablespoon of Seafood or chicken seasoning powder 1/2 tablespoon of garlic powder or fine-chopped garlic Approx. 1 pounds of tiger prawn   INSTRUCTIONS Mix pepper powder, oilive oil, and seasoning powder well Dip the prawn in the mixture Leave the prawn for …